Genta-coll – 10 x 10 cm

Medical device
Storlek

10 x 10 cm

Antal per förpackning

5

Description

GENTA-COLL® resorbera är indikerat för lokal hemostas av kapillärblöd-ning från parenkymatisk vävnad i regioner med stor risk för infektion. GENTA-COLL® resorbera kan appliceras i defekta håligheter och andra kvarvarande håligheter under operation, som till exempel i den sakrala håligheten efter rektumamputation eller för mjukvävnadsabscesser som härrör från pilonidal sinus. GENTA-COLL® resorbera kan appliceras för hemostas i rena, rena-förorenade och förorenade sårhåligheter vid förekomst av diffus, kapillär, arteriovenös, arteriell eller venös blödning, omfattande kapillärblödning från parenkymatiska organ eller som en stödjande åtgärd för andra förfaranden för hemostas. GENTA-COLL® resorbera kan också appliceras i kombination med fibrinlim.

Order information
Artikelnummer: GC510
Length60 cm
Width40 cm
Height45 cm
Weight28 g
Volume108000 ml
Pack factor5
Units per pallet1440
Empty

Customer service

Telephone:020-78 81 15
Orders:order_sverige@baxter.com
Questions:kundservice_sverige@baxter.com
  • Opening hours
    Må-fre 08.00-16.30
  • Lunch break
    11.15-12.00
  • Day before holiday
    08.00-16.30